Imprint

Welcome at polleninfo.org!

European aerobiologists operate since many years pollen monitoring devices and have built up common international networks for the benefit of allergy sufferers. Continuous scientific research follows the evolution that we know from improvement of weather forecasts over decades. Be sure we do our best to provide most accurate information about pollen loads and tailored personalized advice for your well being and planning of leisure activities. This page offers you all links to the most reliable national services all over Europe.

Положение и среден период за прогнозиране Bulgaria

ПОЛЕНОВИ ЗЪРНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ И ПРОГНОЗА ЗА АВГУСТ

Поленовите сезони на повечето растителни видове е към своя край. През юли по  големи количества са отбелязани за някои видове от семейства Житни и Копривови.

През август посочените видове ще преобладават. Освен тях значителни ще бъдат поленовите зърна на Пелин. Ще се увеличават поленовите зърна на Амброзия.  За август поленовите зърна на Амброзия ще са най-честите причинители на полинози. Ще се срещат и поленовите зърна на Лободови, Щирови, Жиловлек и представители на семейство Конопови.

Поленова карта на Европа за

в

За плануването на вашата ваканция ние можем да ви направим карти които показват поленовото разпространение в Европа IЗа различен период. Тези карти показват измерваните поленовите количества от последните 10-15 години,основавайки се на повече от 300 поленови станции в Европа.

Моля изберете вашите данни и покажете във вашата таблица
Belastungskarte Europa Dummy
Allergen load

See in real time where, how severe, where and how many people suffer from allergic symptoms.

The daily load for all allergens on average in BulgariaAustria is today .

New symptom load map!
Belastungslandkarte

See in real time where, when, how severe and how many people suffer from allergic symptoms.

Are you also pollen allergy sufferer? Keep the situation in sight with just one view. Enter your symptoms in the Patient's hay fever diary and display your symptoms - for the benefit of all pollen allergy sufferers.

Go to the symtpom load map

Daily distribution of Load
Daily distribution of Load

Preview of the hourly pollen load distribution for grasses, birch and ragweed.

Pollen diary Login
Pollen Diary
Pollen Diary

Are you also pollen allergy sufferer? Keep the situation in sight with just one view. Enter your symptoms in the Patient's hay fever diary and display your symptoms - for the benefit of all pollen allergy sufferers.

News

14.02.2012
News will follow

News for allergic persons will follow...
[More]