Imprint

Welcome at polleninfo.org!

European aerobiologists operate since many years pollen monitoring devices and have built up common international networks for the benefit of allergy sufferers. Continuous scientific research follows the evolution that we know from improvement of weather forecasts over decades. Be sure we do our best to provide most accurate information about pollen loads and tailored personalized advice for your well being and planning of leisure activities. This page offers you all links to the most reliable national services all over Europe.

Situation and medium-term forecast for Czech Republic

Česká pylová informační služba (PIS)
22.08.2016

Česká pylová informační služba (PIS) 03.12.2013 Česká pylová informační služba zahájila činnost v roce 1992. V současné době má k dispozici 13 monitorovacích stanic (viz mapka rozložení pylových stanic), v provozu je dlouhodobě 11 stanic. Monitoring většina stanic zahajuje každoročně v únoru/březnu (v závislosti na předpokládaném začátku pylové sezóny) a ukončuje na konci října. Všechny stanice Pylové informační služby jsou vybaveny volumetrickými lapači (Hirstův typ lapače) od firmy Burkard. Pracovníci provádějící pylové analýzy byli řádně vyškoleni a školení zakončili úspěšným složením zkoušky. Pracovníci se ve 2-letých intervalech účastní pravidelného doškolení (zodpovědné lektorky: RNDr. Eliška Rybníčková, DrSc., Mgr. Eva Krauseová, Mgr. Barbora Obstová). Od roku 2002 je Pylová informační služba součástí České iniciativy pro astma, o.p.s. (ČIPA). Monitoring probíhá ve spolupráci se Zdravotními ústavy se sídlem v Ústí nad Labem a v Ostravě s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví. Koordinační centrum české PIS je v Brně, zodpovědným vedoucím pracovníkem je doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. Pylové informace jsou pravidelně jednou týdně poskytovány České televizi, několika rozhlasovým stanicím a řadě deníků. Podrobnější informace jsou k dispozici na domovské internetové stráce české PIS (http://www.pylovasluzba.cz).

Monitorovací stanice PIS v České republice v roce 2013

BR = Brno
HA/KA = Havířov/Karviná
HB = Havlíčkův Brod
KV = Karlovy Vary
KO = Kolín – dlouhodobě mimo provoz
LI = Liberec
PI = Písek – v posledních 5 letech mimo provoz
PL = Plzeň
PR = Praha
TR = Třinec
UO = Ústí nad Orlicí
ZH = Zlaté Hory – Sanatorium Edel
UL = Ústí nad Labem

Domovská webová stránka české PIS:
http://www.pylovasluzba.cz

Kontakt:
 Česká iniciativa pro astma, o.p.s.
Sokolská 490/31
120 00 Praha-Nové Město
www.cipa.cz
Tel: +420 224 266 229
Fax: +420 224 266 229
E-mail: cipa(at)volny.cz

Zodpovědný pracovník:

doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.
Pediatrická klinika FN Brno
Jihlavská 20
CZ-625 00 Brno, Česká republika
e-mail: rybnicek.o@seznam.cz

Pollen load map of Europe for

in

For planning your vacation, we have produced maps that show Pollen loads in Europa In different time periods. These maps show measured pollen counts from the past 10-15 years, based on records from over 300 pollen-monitoring stations in Europe.
Per month you can find three maps that show you the potential pollen loads forThe representations are weighted according to severity of the expected allergic symptoms. White areas show parts of Europe where there is no risk from a particular pollen type, green represents areas with low amounts of a certain pollen type, and yellow to dark red marks areas with increasing pollen loads from moderate to very high. Click on the map to zoom in.

Please select your data to display your chart.
Belastungskarte Europa Dummy
Allergen load

See in real time where, how severe, where and how many people suffer from allergic symptoms.

The daily load for all allergens on average in Czech RepublicAustria is today .

New symptom load map!
Belastungslandkarte

See in real time where, when, how severe and how many people suffer from allergic symptoms.

Are you also pollen allergy sufferer? Keep the situation in sight with just one view. Enter your symptoms in the Patient's hay fever diary and display your symptoms - for the benefit of all pollen allergy sufferers.

Go to the symtpom load map

Daily distribution of Load
Daily distribution of Load

Preview of the hourly pollen load distribution for grasses, birch and ragweed.

Pollen diary Login
Pollen Diary
Pollen Diary

Are you also pollen allergy sufferer? Keep the situation in sight with just one view. Enter your symptoms in the Patient's hay fever diary and display your symptoms - for the benefit of all pollen allergy sufferers.

News

14.02.2012
News will follow

News for allergic persons will follow...
[More]