Imprint

Welcome at polleninfo.org!

European aerobiologists operate since many years pollen monitoring devices and have built up common international networks for the benefit of allergy sufferers. Continuous scientific research follows the evolution that we know from improvement of weather forecasts over decades. Be sure we do our best to provide most accurate information about pollen loads and tailored personalized advice for your well being and planning of leisure activities. This page offers you all links to the most reliable national services all over Europe.

Verwachting voor Nederland

De afdeling Longziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) publiceert wekelijks de recente pollentellingen op de website www.lumc.nl/pollen. Van alle pollentypen kan een grafiek worden getoond van het gemiddelde van de pollentellingen van de voorgaande 10 jaar en de tellingen van het huidige jaar. Aan de hand van deze grafieken kan worden beoordeeld of een pollenseizoen het huidige jaar normaal, vroeger of later dan normaal optreedt. Bovendien worden er regelmatig nieuwsberichten gepubliceerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van hooikoortsklachten en pollen die in de lucht kunnen voorkomen.

Daarnaast wordt op de website www.allergieradar.nl een verwachting gepubliceerd van de symptomen die patiënten met een pollenallergie kunnen verwachten van de verschillende pollensoorten. Deze website is een initiatief van het LUMC, Wageningen Universiteit en triptic. De zogenaamde “pollenplanner” op deze site toont voor verschillende pollensoorten de verwachtte bloei op de kaart van Nederland. Gedurende het graspollenseizoen wordt een dagelijkse hooikoortsverwachting van het LUMC gegeven in de termen gunstig, niet zo gunstig en ongunstig. Dit geeft de situatie aan voor mensen met een graspollenallergie. Op deze website wordt ook een kaart van Nederland weergegeven met daarop de verdeling van de huidige hooikoortsklachten van mensen die hun klachten via deze website doorgeven. Als u hooikoortsklachten heeft kunt u ook deelnemen en uw klachten doorgeven. De klachtenscores worden anoniem gebruikt voor nader onderzoek naar het optreden van hooikoortsklachten. Er is ook een App voor mobiele telefoons beschikbaar van allergieradar waarop de kaart met hooikoortsklachten en de hooikoortsverwachting van het LUMC geraadpleegd kan worden. Deze hooikoortsverwachting wordt ook getoond op teletekst pagina 709.

Voor het zuidoostelijk deel van Nederland kunnen de pollentellingen van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond worden geraadpleegd op hun website www.elkerliek.nl. Op deze website wordt gedurende het graspollen seizoen een dagelijkse hooikoortsverwachting voor het Zuidoost Nederland gegeven.

Pollennieuws.nl verzorgt sinds 2007 het hele jaar door dagelijkse informatie over pollen, pollenplanten en hooikoorts. Dat gebeurt door iedere dag een landelijk pollenverwachtingskaartje en vrijwel dagelijks een pollenjournaal te publiceren. Bovendien berekent Pollennieuws een landelijke vijfdaagse verwachting van de pollenbelasting. Dit laatste wordt met een rekenmodel gedaan waarin data verwerkt worden van het KNMI, de meldingen van gebruikers van de pollennieuws-app en de pollentellingen beschikbaar gesteld door het Elkerliekziekenhuis in Helmond www.elkerliek.nl/Hooikoorts.html.

Deze informatie kan bekeken worden op de website www.pollennieuws.nl en via de pollennieuws-app voor zowel iPhone als Android. Het hooikoortslogboekje in de App kunnen de gebruikers bovendien voorleggen aan hun arts wat de grip op de eigen hooikoorts versterkt. Een pollenkalender ingebouwd in de App maakt een goede analyse mogelijk van de relatie tussen klachten en mogelijk aanwezige pollen in de lucht. 35.000 gebruikers maken op vrijwillige basis en zonder registratie een of meer meldingen per jaar, die anoniem in de database worden opgeslagen.

Naast www.pollennieuws.nl zijn de websites www.hooikoorts.tv en www.pollenkalender.tv in het leven geroepen. Deze bieden informatie in de vorm van videofilmpjes over allerlei onderwerpen met betrekking tot pollen en hooikoorts, respectievelijk de windbestuivende planten die in de verschillende tijden van het jaar bloeien en meer of minder allergeen pollen afgeven aan de lucht.

Ook via NOS Teletekst pagina 714 informeert Pollennieuws het publiek over de actuele situatie ten aanzien van pollen, pollenplanten en hooikoorts. In het kader van de bestrijding van de pollenplant Ambrosia heeft Flora van Nederland samen met Pollennieuws in 2012 op verzoek van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit de Ambrosia-melder App voor iPhone ontwikkeld, die door duizenden beheerders en particulieren wordt gebruikt om de plant te herkennen en te melden.

Pollennieuws verspreidt bovendien wekelijks een pollenverwachtingsbericht naar een tiental RTV-stations, Meteo-stations en instellingen zoals het Longfonds.

Pollennieuws werkt nauw samen met een Redactie van artsen, specialisten, botanici, meteorologen en veldwaarnemers. Deze worden voortdurend op de hoogte gehouden, volgen Pollennieuws kritisch en voorzien Pollennieuws van actuele feiten, zodat de informatie wetenschappelijk verantwoord en up-to-date is.

Het Pollenteam van het Elkerliekziekenhuis in Helmond www.elkerliek.nl/Hooikoorts.html telt niet alleen lokaal de pollenbelasting maar volgt als lid van de Redactie de publicaties door Pollennieuws.

kaart met de pollentellingen van Europa voor

in

Om uw vakantie te plannen, zijn kaarten gemaakt die de pollenverwachting in Europa in verschillende periodes tonen. Deze mappen tonen de gemeten pollenconcentraties van de laatste 10-15 jaar, gebaseerd op de waarnemingen van 300 pollentelstations in Europa.
Per maand kunt u kiezen uit drie kaarten die de pollenverwachting tonen . Voor de weergave is rekening gehouden met de te verwachten ernst van de allergische symptomen. Witte gebieden tonen delen van Europa waar het gekozen pollentype momenteel niet voorkomt, groen geeft gebieden aan met lage aantallen van het gekozen pollentype, en geel tot donkerrood geeft gebieden aan met pollenaantallen varierend van matig tot zeer hoog. Klik op de kaart om in te zoomen.

Kies uw gegevens om een diagram te maken
Belastungskarte Europa Dummy
Allergen load

See in real time where, how severe, where and how many people suffer from allergic symptoms.

The daily load for all allergens on average in NetherlandsAustria is today .

New symptom load map!
Belastungslandkarte

See in real time where, when, how severe and how many people suffer from allergic symptoms.

Are you also pollen allergy sufferer? Keep the situation in sight with just one view. Enter your symptoms in the Patient's hay fever diary and display your symptoms - for the benefit of all pollen allergy sufferers.

Go to the symtpom load map

Daily distribution of Load
Daily distribution of Load

Preview of the hourly pollen load distribution for grasses, birch and ragweed.

Pollen diary Login
Pollen Diary
Pollen Diary

Are you also pollen allergy sufferer? Keep the situation in sight with just one view. Enter your symptoms in the Patient's hay fever diary and display your symptoms - for the benefit of all pollen allergy sufferers.

News

14.02.2012
News will follow

News for allergic persons will follow...
[More]