Imprint

Welcome at polleninfo.org!

European aerobiologists operate since many years pollen monitoring devices and have built up common international networks for the benefit of allergy sufferers. Continuous scientific research follows the evolution that we know from improvement of weather forecasts over decades. Be sure we do our best to provide most accurate information about pollen loads and tailored personalized advice for your well being and planning of leisure activities. This page offers you all links to the most reliable national services all over Europe.

Varsler for Norge

Det norske nettverket for pollenvarsling administreres av Norges Astma- og Allergiforbund i samarbeid med Helsedirektoratet. Nettverket består av 12 stasjoner, fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. De fleste stasjonene i sør er operative fra februar til 1. oktober, og i nord starter registreringene i april.

Data fra stasjonene brukes i kombinasjon med værprognoser til å produsere regionale pollenvarsler. Disse er tilgjengelige på:

Ansvarlig for innholdet:

Hallvard Ramfjord
Institutt for biologi
NTNU
N-7491 TRONDHEIM

Pollentetthet Europakart for

i

For planlegging av din ferie har vi laget kart som viser Pollentetthet i Europa for ulike tidsperioder. Disse kartene viser pollenregistreringer for de siste 10-15 årene, basert på data fra over 300 stasjoner for pollenregistrering i Europa.
Per måned kan du finne tre kart som viser potensielle pollenmengder Det er tatt hensyn til alvorlighetsgraden av forventede allergisymptomer. Hvite områder viser deler av Europa der det ikke er noen risiko i forhold til en spesiell pollentype, grønt representerer områder med beskjeden tettehet av en spesiell pollentype, og gult mot mørkerødt områder med pollentetthet økende fra moderat til ekstremt kraftig. Klikk på kartet for å zoome inn.

Vennligst velg data for å få tilgang til kurve.
Belastungskarte Europa Dummy
Allergen load

See in real time where, how severe, where and how many people suffer from allergic symptoms.

The daily load for all allergens on average in NorwayAustria is today .

New symptom load map!
Belastungslandkarte

See in real time where, when, how severe and how many people suffer from allergic symptoms.

Are you also pollen allergy sufferer? Keep the situation in sight with just one view. Enter your symptoms in the Patient's hay fever diary and display your symptoms - for the benefit of all pollen allergy sufferers.

Go to the symtpom load map

Daily distribution of Load
Daily distribution of Load

Preview of the hourly pollen load distribution for grasses, birch and ragweed.

Pollen diary Login
Pollen Diary
Pollen Diary

Are you also pollen allergy sufferer? Keep the situation in sight with just one view. Enter your symptoms in the Patient's hay fever diary and display your symptoms - for the benefit of all pollen allergy sufferers.

News

14.02.2012
News will follow

News for allergic persons will follow...
[More]