Imprint

Welcome at polleninfo.org!

European aerobiologists operate since many years pollen monitoring devices and have built up common international networks for the benefit of allergy sufferers. Continuous scientific research follows the evolution that we know from improvement of weather forecasts over decades. Be sure we do our best to provide most accurate information about pollen loads and tailored personalized advice for your well being and planning of leisure activities. This page offers you all links to the most reliable national services all over Europe.

Hur ser pollensituationen ut just nu, och vad hander under den närmaste tiden Sweden

Pollenprognoser i Sverige

För mer information om pollenmätningar och pollenprognoser i Sverige:

http://www.pollenrapporten.se/prognoser
http://www.pollenrapporten.se/prognoser/prognosforhelalandet

Ansvariga för innehållet:
Ansvariga för pollenmätningar och pollenprognoser i Sverige:

Ansvarig för norra Sverige (Umeå, Piteå/Älvsbyn/Boden/Luleå, Sundsvall och Östersund):
Jan-Erik Wallin
Pollenlaboratoriet i Umeå AB pollenlaboratoriet(at)ume.se

Ansvariga för centrala Sverige (Stockholm, Borlänge, Eskilstuna, Norrköping, Jönköping, Nässjö & Västervik): Kerstin Alm-Kübler, Agneta Ekebom och Pia Östensson pollen(at)nrm.se

Ansvarig för västra Sverige (Göteborg, Malmö, Hässleholm och Bräkne-Hoby, Skövde, Bäckefors och Forshaga):
Åslög Dahl
aslog.dahl(at)bioenv.gu.se

Ansvariga för innehållet:

Ansvariga för pollenmätningar och pollenprognoser i Sverige:

Ansvarig för norra Sverige (Umeå, Piteå/Älvsbyn/Boden/Luleå, Sundsvall och Östersund):
Jan-Erik Wallin
Pollenlaboratoriet i Umeå AB pollenlaboratoriet@ume.se

Ansvariga för centrala Sverige (Stockholm, Borlänge, Eskilstuna, Norrköping, Jönköping, Nässjö & Västervik):
Kerstin Alm-Kübler, Agneta Ekebom och Pia Östensson
pollen@nrm.se

Ansvarig för västra Sverige (Göteborg, Malmö, Hässleholm och Bräkne-Hoby, Skövde, Bäckefors och Forshaga):
Åslög Dahl
aslog.dahl@bioenv.gu.se

Aktuell pollenhalt

Aktuell pollensituation i: Boden

 
IDAG
23.10
24.10
Bok (Fagus)
Ek (Quercus)
Sälg och viden (Salix)
Alm (Ulmus)
Hassel (Corylus)
Al (Alnus)
Björk (Betula)
Gräs (Poaceae)
Gråbo (Artemisia)
Ingen risk för allergiska besvär
1
Låg
2
Måttlig
3
Hög
4
Mycket hög

Karta över pollensituationen i Europa för

i

Vi har gjort kartor över hur tre kartor där färgerna visar hur svåra allergisymptomen förväntas bli. De områden av Europa där det inte är någon risk för att ett visst pollenslag skall ge symptom är vita, medan de områden där halterna av pollenslaget är låga är gröna. I gula till mörkt rödmarkerade områden är det risk för måttliga till mycket höga halter, med därmed följande ökande risk för svåra symptom. Klicka på kartan för att zooma in ett visst område

Välj bland uppgifterna för att få fram det diagram du vill ha.
Belastungskarte Europa Dummy
A useful tool for when you are on the move

The Austrian pollen information service (www.pollenwarndienst.at) provides in co-operation with the DWD (German Weather Service; www.dwd.de) and ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik www.zamg.ac.at) a pollen forecast in your region for the next three days.

Available in Austria, Germany and Sweden.

new in version 4.0:

  • current display of flowering periods of certain allergenic plants via personal push notification
  • Breaking news via push-notification to your mobile device
  • Expansion of the encyclopedia
  • Expansion of the pollen diary settings
  • Display of the average daily load


download your free Pollen App for your smart phone!

Allergen load

See in real time where, how severe, where and how many people suffer from allergic symptoms.

The daily load for all allergens on average in SwedenAustria is today .

New symptom load map!
Belastungslandkarte

See in real time where, when, how severe and how many people suffer from allergic symptoms.

Are you also pollen allergy sufferer? Keep the situation in sight with just one view. Enter your symptoms in the Patient's hay fever diary and display your symptoms - for the benefit of all pollen allergy sufferers.

Go to the symtpom load map

Daily distribution of Load
Daily distribution of Load

Preview of the hourly pollen load distribution for grasses, birch and ragweed.

Pollen diary Login
Pollen Diary
Pollen Diary

Are you also pollen allergy sufferer? Keep the situation in sight with just one view. Enter your symptoms in the Patient's hay fever diary and display your symptoms - for the benefit of all pollen allergy sufferers.

News

14.02.2012
News will follow

News for allergic persons will follow...
[More]