Imprint

Welcome at polleninfo.org!

European aerobiologists operate since many years pollen monitoring devices and have built up common international networks for the benefit of allergy sufferers. Continuous scientific research follows the evolution that we know from improvement of weather forecasts over decades. Be sure we do our best to provide most accurate information about pollen loads and tailored personalized advice for your well being and planning of leisure activities. This page offers you all links to the most reliable national services all over Europe.

Situation and medium-term forecast for Slovakia

V roku 1994 bol na Slovensku (v Bratislave) spustený do prevádzky prvý peľový lapač a zároveň vznikla Peľová informačná služba (PIS). Za 20 rokov svojej činnosti prešla PIS viacerými zmenami až do súčasného stavu, keď je na našom území v prevádzke 7 monitorovacích staníc. Všetky stanice sú vybavené Burkardovým volumetrickým aerospórovým lapačom Hirstovho typu. Monitoring peľových zŕn a spór hubových organizmov v ovzduší začína každoročne vo februári/marci (v závislosti od začiatku peľovej/spórovej sezóny) a končí koncom októbra. Prevádzka 6. staníc (Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Trnava a Žilina) prebieha pod gestorstvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a monitoring ďalšej Bratislavskej stanice prebieha pod gestorstvom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Koordinačné centrum slovenskej PIS je v Banskej Bystrici a zodpovednou vedúcou pracovníčkou je RNDr. Janka Lafférsová. Peľové a spórové spravodajstvo je k dispozícii na domovskej internetovej stránke slovenskej PIS (www.alergia.sk)

Domovská webová stránka slovenskej PIS:
http://www.alergia.sk

Responsible for the content:

RNDr. Janka Lafférsová
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
Slovenská republika
e-mail: janka.laffersova(a)gmail.com

RNDr. Jana Ščevková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Katedra botaniky
Révová 39
811 02 Bratislava
Slovenská republika
e-mail: scevkova(a)fns.uniba.sk

Pollen load map of Europe for

in

For planning your vacation, we have produced maps that show Pollen loads in Europa In different time periods. These maps show measured pollen counts from the past 10-15 years, based on records from over 300 pollen-monitoring stations in Europe.
Per month you can find three maps that show you the potential pollen loads forThe representations are weighted according to severity of the expected allergic symptoms. White areas show parts of Europe where there is no risk from a particular pollen type, green represents areas with low amounts of a certain pollen type, and yellow to dark red marks areas with increasing pollen loads from moderate to very high. Click on the map to zoom in.

Please select your data to display your chart.
Belastungskarte Europa Dummy
Allergen load

See in real time where, how severe, where and how many people suffer from allergic symptoms.

The daily load for all allergens on average in SlovakiaAustria is today .

New symptom load map!
Belastungslandkarte

See in real time where, when, how severe and how many people suffer from allergic symptoms.

Are you also pollen allergy sufferer? Keep the situation in sight with just one view. Enter your symptoms in the Patient's hay fever diary and display your symptoms - for the benefit of all pollen allergy sufferers.

Go to the symtpom load map

Daily distribution of Load
Daily distribution of Load

Preview of the hourly pollen load distribution for grasses, birch and ragweed.

Pollen diary Login
Pollen Diary
Pollen Diary

Are you also pollen allergy sufferer? Keep the situation in sight with just one view. Enter your symptoms in the Patient's hay fever diary and display your symptoms - for the benefit of all pollen allergy sufferers.

News

14.02.2012
News will follow

News for allergic persons will follow...
[More]